CIT 2016

Zeznanie roczne CIT 2016 rozliczyć muszą podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast w trakcie trwania roku podatkowego są oni zobowiązani do comiesięcznego lub kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobligowani będą do złożenia zeznania rocznego CIT 2016, a dokładniej druku CIT-8. Celem deklaracji CIT-8 jest właśnie rozliczenie podatku dochodowego. Rozliczenia CIT 2016 podatnicy muszą dokonać zgodnie z terminem określonym w ustawie, czyli do końca trzeciego miesiące następującego po roku podatkowym. Podatnicy, dla których rok podatkowy jest równoległy z kalendarzowym, zeznanie roczne składają do ostatniego dnia marca.

W terminie do złożenia CIT-8 podatnik powinien również na wpłacić rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek dochodowy, który wynika z zeznania. Oprócz zeznania CIT niektórzy podatnicy, zgodnie z ustawą o rachunkowości, składają także sprawozdanie finansowe. Dotyczy to m.in.: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.