Dekretacja dowodu księgowego

Dekretacja dowodu księgowego to proces, który polega na sprawdzeniu dowodu księgowego oraz zakwalifikowania go do ujęcia w księgach rachunkowych. Podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest do wskazania miejsca księgowania operacji gospodarczej, która potwierdzona jest dowodem oraz sposobu przeprowadzenia księgowania. Bardzo ważne jest wskazanie kont księgowych, na których dowód księgowych powinien zostać zaksięgowany zgodnie z planem konta jakie został ustalony w firmie.

System komputerowy w przedsiębiorstwie nie wymaga określenia wszystkich tych danych, ponieważ technika przetwarzania danych wskazuje jednocześnie sposób księgowa tego rodzaju dowodu księgowego. Dekretacja dowodu księgowego umożliwia przekazanie całej dokumentacji do księgowania i ujęcia zdarzenia w księgach rachunkowych.

Dokumentacja księgowa jest bardzo ważnym element księgowości, bez odpowiednich dokumentów, które potwierdzają zaistnienie operacji gospodarczej przedsiębiorca nie będzie miał możliwość prowadzenie rzetelnie i prawidłowo ksiąg handlowych.