Księgi handlowe

Księgi handlowe określane są inaczej jako pełna księgowość, która prowadzona jest między innymi przez podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółka akcyjne.

Księgi handlowe zawierają ewidencję wszystkich operacji gospodarczych jakie mają miejsce w związku z prowadzoną działalność gospodarczą. Dzięki rzetelnie i dokładanie prowadzonej ewidencji podmiot gospodarczy może sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe, które będzie jasno prezentować sytuację finansową i majątkową firmy.

Prowadzenie pełnej księgowości firmy jest zadaniem trudnym bo wymaga znajomości wielu zagadnień z zakresu rachunkowości oraz poświęcenia wiele czasu, dlatego też przedsiębiorcy najczęściej powierzają księgi handlowe podmiotom zewnętrznym, które zajmują się usługowym prowadzeniem księgowości. Nasza firma świadczy wysokiej jakości usługi księgowe, oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Zachęcamy do kontaktu i podjęcia z nami współpracy.