Księgowość dla firm w Małopolsce

Prowadzenie księgowości nie należy do łatwych zadań. Wiele kłopotów sprawia częstotliwość z jaką ewidencjonowane muszą być zdarzenia gospodarcze. Niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo działa na większą lub mniejszą skalę, zobligowane jest do rozliczania zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Księgowość dla firm w Małopolsce szczególnie kierowana jest do przedsiębiorców nie radzących sobie z samodzielnym księgowaniem.

Oferujemy:
- prowadzenie pełnej i małej księgowości,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- opracowywanie sprawozdań z działalności gospodarczej,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- ewidencję sprzedaży i zakupu VAT,
- ewidencję środków trwałych,
- opracowanie polityki rachunkowości przedsiębiorstwa,
- przygotowanie zakładowego planu kont,
- ogólne doradztwo księgowe.

Księgowość dla firm w Małopolsce to pakiet profesjonalnych usług świadczonych przez wykwalifikowanych pracowników naszego biura rachunkowego. Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.