Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorcy zatrudniają w swoich firmach pracowników. Konieczne jest z tego tytułu wykonanie wielu formalności. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest obliczenie i wypłacenie wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy. Innym elementem rozliczenia kadry pracowniczej jest obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, które odprowadzane są w przypadku umów o pracę. Bardzo często przedsiębiorcy narzekają, że wszystkie obciążenia jakie wynikają z zatrudnienia pracowników, są dla firmy bardzo duże. Bez wykwalifikowanej kadry pracowniczej jednak w wielu wypadkach przedsiębiorca nie mógłby funkcjonować na rynku. Konieczne jest więc prowadzenie odpowiednich rozliczeń pracowniczych tak, aby budować dobre relacje z pracownikiem.

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem działu kadr i płac firmy. Wykonamy wszystkie niezbędne formalności w tym również obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne. Zespół naszych pracowników bez najmniejszych trudności przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności.