Obliczanie wynagrodzeń netto pracowników

Każda jednostka gospodarcza, która zatrudnia pracowników zobowiązania jest do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Obliczanie wynagrodzeń netto pracowników to czynność, którą zobowiązany jest wykonać każdy pracodawca.

Wynagrodzenie jakie wypłacane jest pracownikom podmiot gospodarczy zalicza w koszty prowadzonej działalności. Obliczanie wynagrodzenia netto pracowników wiąże się z potrąceniem od wynagrodzenia brutto :
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kiedy odliczone zostaną wszystkie te kategorie wynik stanowić będzie wynagrodzenie netto dla pracownika , które jest mu wypłacane i stanowi ostateczną zapłatę za wykonaną pracę.

Koordynowanie wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem pracowników oraz obliczanie wynagrodzeń netto pracowników nie stanowi problemu kiedy jednostka zatrudnia tylko kilka osób. Komplikacje pojawiają się w sytuacji kiedy mamy do czynienia z jednostką zatrudniającą znacznie szersze grono pracowników. Warto wtedy zastanowić się czy zadania związanego z rozliczeniem pracowników nie powierzyć zewnętrznemu podmiotowi, który wykona je z odpowiednią dokładnością.