Prowadzenie akt osobowych

Księgowość firmy to zganienie bardzo złożone i obszerne. Składa się na nie wiele, pomniejszych działów, które mają na celu zapewnić firmie podstawy do prawidłowego funkcjonowania. Jednym z nich jest dział personalny.

Jego założenie nie jest obowiązkowe, wynika tylko i wyłącznie z inicjatywy przedsiębiorcy. Potrzeba jego stworzenia pojawia się w momencie gdy firma zaczyna zatrudniać kolejnych pracowników. Kiedy ich liczba jest niewielka prezes może samodzielnie zajmować się kwestiami wynagrodzeń czy dokumentacji, sytuacja jednak diametralnie się zmienia wraz ze wzrostem liczby zatrudnianych pracowników. Dział kadr i płac zajmuje się przede wszystkim wystawianiem świadectw pracy, sporządzanie umów i rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Do jego obowiązku należy także prowadzenie akt osobowych.

Prowadzenie akt osobowych pozwala sprawować pełną kontrolę nad pracownikami. Jest to fundament dla całego działu, bez którego niezwykle trudne byłoby wypełnianie kolejnych obowiązków.