Prowadzenie ewidencji przychodów

Jedną z metod prowadzenia uproszczonej księgowości jest ryczałt ewidencjonowany, który oparty jest o prowadzenie ewidencji przychodów. Głównie prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego polega na obliczaniu podatku, w którym każdy rok podatkowy musi być odrębnie prowadzony w dokumentacji. Wymagane przy tym jest ewidencjonowanie przychodów z prowadzonej działalności, bez uwzględnienia kosztów, które nie są potrzebne do ustalania wysokości podatku. Dokumentowane w formie faktur czy rachunków zapisy w ewidencji potwierdzają uzyskanie przychodów. Istnieją pewne wyjątki, w których potwierdzenie sprzedaży fakturą nie jest obligatoryjne.

Jak wygląda prowadzenie ewidencji przychodów?

Ewidencję przychodów można prowadzić odręcznie lub przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. O takiej formie prowadzenia ewidencji nie trzeba informować urzędu. Jeśli obowiązek ten zlecany jest biuru rachunkowemu urząd skarbowy powinien znać dane dotyczące miejsca przechowywania niezbędnych dokumentów. Samodzielne prowadzenie ewidencji przychodów oznacza, że przechowywane dokumenty powinny znajdować się w miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub siedzibie firmy.