Prowadzenie ksiąg handlowych

Księgi handlowe to forma opodatkowania zarezerwowana dla:

- osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
- spółek cywilnych osób fizycznych,
- spółek jawnych,
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółek komandytowych,
- spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych,

Ustawa o rachunkowości przewiduje limit, według którego podmioty gospodarcze muszą prowadzić księgi handlowe. Ustala również obowiązki i ograniczenia wynikające z prowadzenia ksiąg handlowych. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ prowadzenie ksiąg handlowych wiąże się z dokładnym ewidencjonowaniem wszystkich operacji gospodarczych i obszarów działalności firmy.
Dzięki temu firma zyskuje pełną kontrolę sytuacji finansowej, możliwość monitorowania zobowiązań i należności oraz ustalenia planu kont dostosowanych do prowadzonej działalności.

Prowadzenie ksiąg handlowych jest skomplikowane zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Wymagania jakie stawia ustawa o rachunkowości muszą być spełnione w należyty sposób. Nie ma bowiem w księgach handlowych miejsca na błąd.