Prowadzenie rejestrów VAT

Prowadzenie rejestrów VAT polega na ewidencjonowaniu zakupu i sprzedaży VAT. Ten obowiązek dotyczy czynnych podatników podatku od towarów i usług. Nie ma urzędowego wzoru, który określałby sposób ewidencjonowania.

Co na pewno powinny zawierać te dokumenty?

- dane podmiotu,
- podstawę opodatkowania,
- wysokość podatku należnego i jego ewentualnego obniżenia,
- kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z niego,
- inne dane, który służyć będą prawidłowemu opracowaniu deklaracji podatkowej.

Co przewiduje ewidencja zakupu VAT?

- łączne ujmowanie wszystkich stawek VAT,
- wyodrębnienie zakupu środków trwałych,
- możliwość nie wykazywania zakupów, które nie wymagają odliczenia.

Co przewiduje ewidencja sprzedaży VAT?

- codzienne uzupełnianie,
- sprzedaż z uwzględnieniem poszczególnych stawek VAT,
- datowanie każdego przychodu,
- zapisywanie łącznego przychodu nieudokumentowanego fakturą ani rachunkiem.

Prowadzenie rejestru VAT jest raczej procesem czasochłonnym i skomplikowanym. Skontaktuj się z nami jeśli chcesz zlecić ten obowiązek.