Reprezentacja przed organami podatkowymi

Księgowość najczęściej kojarzona jest ze skomplikowanymi rozliczeniami i znajomością zawiłych przepisów. Niestety zwykle bywa tak, że przedsiębiorcy, którzy nie dość zapoznają się z prowadzeniem księgowości, popełniają błędy samodzielnie zajmując się sprawami księgowymi. Zaniedbania mają niestety opłakane skutki. Grożą następstwami w postaci upomnień, grzywien, a w skrajnych przypadkach jeśli mamy do czynienia z poważnym oszustwem podatkowym – kary pozbawienia wolności. Jeśli obawiamy się konsekwencji samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowym, najlepiej jeśli skonsultujemy się z biurem księgowym.

Do zadań biura księgowego należą m.in.:

- sporządzenie polityki rachunkowości,
- prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- tworzenie raportów,
- opracowywanie sprawozdań do ZUS-u i NBP,
- reprezentacja przed organami podatkowymi.

Zwłaszcza ostatnie zagadnienie „reprezentacja przed organami podatkowymi” przedsiębiorcy, którzy poszukują biura rachunkowego, powinni uwzględnić. Jeśli damy biuru swoje pełnomocnictwo, wtedy reprezentacja przed organami podatkowymi, może być świadczona nawet bezpłatnie.