Rozliczanie CIT 2016

Już od początku stycznia 2016 roku obowiązywać będą nowe formularze w podatku dochodowym od osób prawnych, m.in.: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z. Nowe wzory formularzy będą zastosowane do osiągniętych dochodów od dnia 1 stycznia 2015 roku. Regulacja ta nie będzie stosowana do deklaracji, zeznań, oświadczeń oraz informacji podatkowych złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na formularzach dotychczasowych.

Rozliczanie CIT 2016 za rok ubiegły także obowiązywać będzie na nowych formularzach CIT-8. Zeznanie powinno być złożone w przeciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, w przeważającej części zbiegającego się z rokiem kalendarzowym. A więc termin na roczne rozliczenia CIT 2016 według formularza CIT-8 kończy się zwykle w marcu. W tym czasie podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych muszą wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek dochodowy, wynikający z zeznania. Jeśli w ciągu roku podatnik opłaca na poczet podatku zaliczki, wpłaca różnicę między kwotą należną podatku a kwotą wpłaconych w ciągu roku podatkowego zaliczek, o ile podatek wykazany w zeznaniu jest wyższy od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek.

Rozliczanie CIT 2016 powinno być sporządzane wraz z innymi dokumentami wymienionymi w ustawie. Zgodnie z ustawą rachunkowości, niektórzy podatnicy zobowiązani są także przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe.