Sporządzanie deklaracji PFRON

Zacznijmy od tego czym jest PFRON. Jest to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne jest sporządzanie deklaracji PFRON, innymi słowy rozliczenie się z tą instytucją. Taki dokument należy dostarczać co miesiąc.

Jednak należy zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy tylko pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wówczas kiedy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich firmie jest niższy niż 6 %. Jeżeli wskaźnik wynosi co najmniej 6 % pracodawca zobowiązany jest do składania co miesiąc informacji INF-1 oraz co rok informacji INF-2. Wskaźnik może zostać obniżony w sytuacji kiedy osoby niepełnosprawne mają szczególne schorzenia uniemożliwiające wykonywanie pracy.

Całkowite zwolnienie na sporządzanie deklaracji PFRON jest możliwe kiedy dana firma ma zostać zlikwidowana lub ogłosiła swoją upadłość.

Jeżeli chcesz, aby nasza firma specjalizująca się w księgowości, pomogła sporządzić deklarację PFRON lub wyjaśniła wszystkie zawiłości związane z tą deklaracją, koniecznie skontaktuj się z naszymi konsultantami.