Sporządzanie deklaracji zgłoszenia pracownika do ZUS

Obowiązek płacenia składek do ZUS-u dotyczy zarówno przedsiębiorców działających w pojedynkę oraz tych, którzy zatrudniają pracowników. Jak wiadomo wartość pracownika w firmie jest nieoceniona, dlatego należy go otoczyć odpowiednią troską, opłacając za niego składki zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek ubezpieczenia bowiem dotyczy zatrudnianych pracowników. Przedsiębiorcy zatrudniający pierwszego pracownika mają 7-dniowy okres od dnia zatrudnienia na sporządzanie deklaracji zgłoszenia pracownika do ZUS. Również Ci, których łączy stosunek prawny uzasadniający objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentownymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym pierwszej osoby mają tydzień na złożenie deklaracji.

Osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgłaszają wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie 30 dni od ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych. Osoby, które dobrowolnie podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym dokonują zgłoszenia płatnika składek łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych.

Przy zatrudnieniu nowego pracownika na etacie przedsiębiorcy wypełniają deklarację ZUA. Przy zatrudnieniu na umowę zlecenie składają deklarację ZUA lub ZZA.