Sporządzanie deklaracji ZUS

Sporządzanie deklaracji ZUS dotyczy przedsiębiorców, którzy pracują sami oraz tych, którzy zatrudniają pracowników.

Wraz z założeniem działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek wypełnić jeden z dwóch formularzy: ZUS ZUA lub ZUS ZZA.
Pierwszy dotyczy przedsiębiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu lub społecznemu. Drugi obowiązuje przedsiębiorców zgłaszających się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (osoby równocześnie pracujące etatowo i prowadzące działalność gospodarczą).
Właściciel składa jeden z wniosków do 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia firmy.

Jeśli przedsiębiorca działa w pojedynkę jego obowiązkiem jest sporządzanie deklaracji ZUS DRA, niekoniecznie co miesiąc. Może złożyć deklarację za co najmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy jeżeli opłaca składki od najniższej możliwej podstawy. W przypadku zmiany podstawy deklaracja musi być składana co miesiąc.

Zatrudniając pracowników przedsiębiorca oprócz składania formularza ZUS DRA, ma obowiązek złożyć co miesiąc raporty imienne takie jak: ZUS RCA, ZUS RZA oraz ZUS RSA.

Sporządzanie deklaracji ZUS nie należy do najłatwiejszych, dlatego możesz zlecić to Nam. Świadczone przez Nas usługi są chwalone przez klientów. Dołącz do ich grona.