Sukcesja podatkowa

Sukcesja podatkowa, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się ze zobowiązaniami podatkowymi. Dotyczy ona następców prawnych, którzy wchodzą w więzi prawne swojego poprzednika i poprzez to nabywają praw i obowiązków mu przysługujących. Następuje to w sytuacji kiedy ustaje byt prawny podatnika, co oznacza, że podatnik przestaje istnieć jako podmiot prawa. Czynniki, które mają na to wpływ:

- przekształcenie (przedsiębiorstwa),
- połączenie,
- podział,
- komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.

Mocą jednego zdarzenia prawnego następuje sukcesja podatkowa. Przedmiot sukcesji podatkowej to wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Prawo podatkowe to pojęcie szerokie, ale w skrócie obejmuje ono ustawy oraz wszelkie należności budżetowe i wydane na ich podstawie akty i rozporządzenia. Podstawą prawną dla sukcesji podatkowej są przepisy zawarte w Ordynacji podatkowej oraz Kodeksie spółek handlowych.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o sukcesji podatkowej, zapytaj o to naszych ekspertów.