Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania to decyzja przed, którą staje każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność. Zazwyczaj w pierwszym miesiącu nowego roku jednostka ma możliwość wybrać formę opodatkowania. Polskie prawo daje podmiotom gospodarczym kilka opcji spośród, których mogą wybrać tę, która będzie najbardziej odpowiednia i której wymagania będą w stanie spełnić.

Wybór formy opodatkowania nie należy do łatwych decyzji, wiąże się z wieloma obowiązkami, które będzie musiał spełnić przedsiębiorca decydując się na daną opcję. Możliwości jest kilka:
- opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18 % i 32 %
- opodatkowanie według skali liniowej 19 %
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- karta podatkowa

Każda z tych form rządzi się swoimi prawami. Niestety nie wszystkie jednostki gospodarcze mają możliwość dokonywania wyboru spośród wszystkich podanych wyżej opcji. Wybór formy opodatkowania będzie skutkował wysokością podatku jaki jednostka będzie miała obowiązek odprowadzać do budżetu państwa. Należy dobrze zastanowić się na wszystkimi wariantami i przeprowadzić odpowiednie kalkulacje aby decyzja okazała się właściwa.