Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe jest firmą zajmującą się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności. Takie kryteria odnoszące się do biura rachunkowego mają swoje podstawy prawne, między innymi w przepisach ustawy o rachunkowości.

Zakres czynności wykonywanych przez biuro rachunkowe jest na tyle szeroki, na ile ustali je sama jednostka. Biura rachunkowe nie zajmują się wyłącznie prowadzeniem ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości), ale także prowadzeniem uproszczonych ewidencji księgowych. Ponadto do ich zakresu usług najczęściej należą sporządzanie deklaracji podatkowych, raportów statystycznych, sprawozdań finansowych oraz wyliczanie płac pracowników, prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej firmy, reprezentowanie klienta przed urzędami (Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Profesjonalne biuro rachunkowe pomaga dobrać z szerokiej oferty, usługi dopasowane do potrzeb danej firmy. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi ponosić wysokich kosztów, zapewniając firmie usługi księgowe najwyższej jakości.