Bilans spółki z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należą do grupy podmiotów gospodarczych zobligowanych do prowadzenia księgowości w pełnej jej formie. Jednym z głównych obowiązków jakie narzuca ta powinność jest konieczność sporządzania sprawozdania finansowego. Jest to złożony dokument, który pozwala zobrazować sytuację finansową firmy. Jednym z jego podstawowych elementów jest bilans.

Bilans spółki z o.o. ma za zadanie ukazać strukturę i stan aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Dokument ten ma charakter statystyczny, ukazuje stan majątkowy firmy w chwili jego tworzenia i aktualnie. Zawarte w nim informacje muszą być kompletne i w odpowiedni sposób udokumentowane. Służą one obliczaniu różnego rodzaju wskaźników dotyczących przede wszystkim płynności i rentowności przedsiębiorstwa.

Nasza firma zajmuje się prowadzeniem księgowości firm. Bilans spółki z o.o., a w zasadzie jego tworzenie stanowi nieodłączną część pracy naszych księgowych. Jeżeli chcesz skorzystać z ich usług, napisz do nas, a umówimy Cię na spotkanie.