Ceny transferowe

Przedsiębiorcy, którzy na co dzień mają styczność z księgowością i rachunkowością na pewno spotkali się z pojęciem ceny transferowej. Znaczną część transakcji, jakie prowadzone są na rynku stanowią operacje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przepływów towarów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami lub świadczenie usług na rzecz osób prawnych to transakcje, których cena nazywana jest właśnie ceną transakcyjną. Dynamiczny rozwój globalizacji światowej gospodarki znacznie wpłynął na kontakt z firmami międzynarodowymi oraz tworzeniem grup kapitałowych. Ustalone pomiędzy podmiotami ceny transferowe można rozumieć jako rezultat finansowy warunków narzuconych lub ustalonych w wyniku powiązania. Zgodnie z przepisami podatkowymi przedsiębiorcy zobowiązani są do przygotowania dokumentacji zawierającej ewidencję transakcji oraz cen transferowych.

W takiej sytuacji nasze biuro rachunkowe sporządza niezbędne formularze i deklaracje, a także będzie pilnowało terminu, do którego podmiot zobowiązany jest złożyć Urzędu Skarbowego sporządzone pismo.