Ceny transferowe za 2018

Cena transferowa to cena, która stosowana jest w transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi. Dla podatników sporządzanie dokumentacji związanej z cenami transferowymi za 2018 roku może jednak sprawiać kłopot.

Według nowelizacji ustawy o PIT i CIT zawarta została regulacja, na podstawie której podatnicy mają obowiązek sporządzania dokumentacji i ewidencji zarówno ogólnych, jak i tych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe za 2018 zapisane w formie dokumentów zależne są od ilości formularzy, jakie należy sporządzić. Progi dokumentacyjne odnoszą się do uzyskanych przez firmę oraz poniesionych przez nią kosztów Aby odpowiednio zastosować się do obowiązków w zakresie cen transferowych należy dostosować się do przepisów ustaw i rozporządzeń, które w danym roku obowiązywały. W przypadku nieposiadania odpowiednich kompetencji proponujemy współpracę z naszym biurem rachunkowym, które wyręczy z obowiązków rachunkowych i pozwoli skupić się na głównym rozwoju firmy.