Certyfikowany księgowy

Prowadzenie księgowości to dla przedsiębiorstwa jedno z najważniejszych zadań. Należy zastanowić się nad wyborem prowadzonej księgowości. Warto dowiedzieć się coś więcej na temat osoby jaką jest certyfikowany księgowy. Kilka najważniejszych informacji znajduje się poniżej.

Certyfikowany księgowy to osoba, która musi spełniać określone wytyczne. Musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie mogła zostać skazana w przeszłości za przestępstwo umyślne oraz musi korzystać z pełni praw publicznych. Dodatkowo certyfikowany księgowy musi spełnić jedno z trzech pozostałych warunków:
- odbyć trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość,
- odbyć trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadać wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe o specjalności rachunkowość,
- posiadać dwuletnią praktykę w księgowości, wykształcenie minimum średnie i oraz pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikację osób ubiegających się o certyfikat księgowy.