Co to jest VAT?

Co to jest VAT? Kiedy należy się z niego rozliczyć? W jaki sposób można to zrobić?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie “co to jest VAT?”. Podatek od towarów i usług, zwany w skrócie podatkiem VAT, jest to od wartości dodanej. Pobiera się go na każdym kolejnym etapie obrotu towarami i usługami, jego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku, czyli nie może on być naliczony kilkukrotnie na jeden towar, usługę. Zapewnia to zastosowanie mechanizmu, który odlicza podatek pobrany w poprzednich etapach obrotu.

Podatek od towarów i usług jest zwykle nałożony na: odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług, eksport oraz import towarów, wewnątrzwspólnotowy obrót towarami. Może być również nałożony na odpłatne świadczenie usług.

Jeśli powyższa odpowiedź na pytanie “co to jest VAT” jest dla Ciebie niewystarczająca, chcesz dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie lub zastanawiasz się czy Twoje przedsiębiorstwo powinno rozliczać się z tego podatku - skonsultuj się z nami.