Czynności sprawdzające

Każde przedsiębiorstwo powiązane jest z urzędami i organami podatkowymi. W związku z tym do obowiązków właściciela firmy należy sporządzanie dokumentów i sprawozdań, rozliczanie podatków, prowadzenie w należyty sposób ksiąg i ewidencji, a także pilnowanie, czy zapisy formularzy i deklaracji zgodne są z prawem.

I tak, skoro do obowiązków przedsiębiorcy należy prawidłowe dokumentowanie działań przedsiębiorstwa, tak np. Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych również przeprowadzić może czynności sprawdzające. W potocznym rozumieniu można to uznać jako kontrolowanie danych oraz dokumentów dotyczących rejestracji podatkowej oraz weryfikowanie poniesionych przez właściciela podmiotu gospodarczego wydatków oraz uzyskanych przez niego przychodów. Czynności sprawdzające nie powinny być jednak traktowane bardzo oficjalnie oraz uznawane jako zagrażające. Celem takiej inspekcji urzędowej jest skontrolowanie poprawności struktury prawnej i podatkowej. Przebieg kontroli polega na tym, że podatnik zostaje wezwany do urzędu w celu złożenia odpowiednich wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów.