Dla kogo zwolnienie z VAT?

Zwolnienie z płatności podatku VAT jest określone w odpowiedniej ustawie. Przynosi korzyści wielu przedsiębiorcom, dla których zapłata podatku VAT jest uciążliwa.

O tym, dla kogo zwolnienie z VAT jest, mówi nam ustawa o podatku od towarów i usług.

A więc, dla kogo zwolnienie z VAT ?
Najlepiej będzie określić, kogo zwolnienie obowiązywać nie będzie, a są to:

1. Podatnicy, których przychody przekraczają łączną sumę 200 000 złotych w danym roku podatkowym.

2. Podmioty dokonujące dostaw:
- towarów akcyzowych, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, budynków, budowli, części budowli, terenów budowlanych, nowych środków transportu
- towarów załączonych w załączniku nr. 12 do ustawy o VAT
- hurtowych i detalicznych części do samochodów i motocykli
- preparatów kosmetycznych i toaletowych
- komputerów, wyrobów elektronicznych
- wyrobów optycznych
- urządzeń elektronicznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

3. Podmioty świadczące usługi:
- prawnicze
- w zakresie doradztwa
- jubilerskie

Reszta podatników jest objęta ulgą z racji zwolnienia z płacenia podatku VAT. Szczególnie są to młodzi przedsiębiorcy, dopiero rozwijający swoje działalności.