Dokumenty zewnętrzne własne

Księgowość prowadzona jest w oparciu o dokumentację księgową. Powinna być ona przechowywana przez określony czas w siedzibie firmy.

Dokument księgowy to sporządzona na piśmie szczegółowa informacja o zaistniałej operacji gospodarczej, sporządzona zgodnie z przepisami prawa, zawierająca niezbędną treść i będąca podstawą zapisu w ewidencji księgowej.

Jednym z kryterium klasyfikacji dokumentów jest „w zależności od jednostek wystawiających dokumenty”. Wyróżniamy tutaj dokumenty zewnętrzne własne i obce. Pierwsza grupa dokumentów wystawiana jest przez komórki organizacyjne jednostki gospodarczej, np.: faktury VAT lub rachunki sprzedaży, asygnaty kasowe itp. Druga grupa, czyli dokumenty zewnętrzne obce wystawiane są przez komórki organizacyjne innych jednostek, np.: faktury VAT lub rachunki zakupu.

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie księgowości zarówno pełnej, jak i uproszczonej. Zadbamy o dokumenty księgowe Twojego przedsiębiorstwa. Profesjonalna pomoc w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy!