Elementy systemu księgowości

W rachunkowości istnieją trzy elementy systemu księgowości, które właściwie powinny nazywać się elementami systemu rachunkowości. Księgowość jest bowiem tylko częścią rachunkowości, jednym z jej elementów.

Poza poznaną już księgowością, elementy systemu księgowości (rachunkowości) stanowią:
- Sprawozdawczość finansowa,
- Kalkulacja kosztów.

Sprawozdawczość finansowa obejmuje obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego czyli dokumentu, który określa stan finansowo-majątkowy danej jednostki gospodarczej. Obowiązek jego sporządzania spoczywa na wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzących pełną rachunkowość finansową oraz na innych instytucjach zobowiązanych do prowadzenia tego typu systemu rachunkowości.

Kalkulacja kosztów jest kolejnym elementem systemu rachunkowości w jednostkach prowadzących pełną księgowość. Prowadzenie kalkulacji kosztów jest istotne, by przedsiębiorstwo jak najlepiej funkcjonowało na rynku. Ma za zadanie ustalić koszt jednostkowy wytworzonego produktu, a także dostarczenie informacji o całości wydatków oraz ich poszczególnym rodzaju, związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.