Faktura korygująca

Faktura jest jednym z najważniejszych, jak i najczęściej używanym dokumentem handlowym w Polsce. Ma ona formę tradycyjną oraz można ją sporządzić w programie. Faktury istnieją w wielu różnych formach. Są to m.in. sprzedaży, zakupu, korygujące, pro formy, małego podatnika, zaliczkowa, końcowa, VAT marża, uproszczona, itp. Czasem podczas jej wystawiania zdarzają się błędy. W takim przypadku wystawiona musi zostać faktura korygująca.

Faktura korygująca może zostać wystawiona, gdy:
- udzielono rabatu,
- udzielono obniżki lub opustu,
- otrzymano zwrot towarów,
- zwrócono nabywcy całość lub część zapłaty,
- stwierdzono pomyłkę w cenie,
- podwyższono cenę.

Przedsiębiorcy muszą wiedzieć jakie zasady obowiązują przy wystawianiu tych dokumentów. Są zobowiązani do bieżącego śledzenia zmian w przepisach.

Faktura korygująca powinna zawierać:
- dane faktury pierwotnej (m. in. data, numer, nazwy podatnika i nabywcy),
- napis “korekta” lub “faktura korygująca”,
- nazwę towaru/usługi, której dotyczy korekta,
- przyczynę korekty,
- kwotę korekty.