Jak rozwiązać umowę o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę następuje wskutek braku porozumienia z jednej lub obu ze stron lub też innych przyczyn, które wymagają zakończenia współpracy między pracodawcą, a pracownikiem.

Jedną z bardziej popularnych form jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takim przypadku pracownik umawia się z pracodawcą na dany termin i polubownie rozwiązuje umowę, najlepiej w formie pisemnej. Niestety nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć, a jest to kolejny rodzaj rozwiązania umowy, poprzez wypowiedzenie. Dotyczyć może on umów na okres próbny, na zastępstwo oraz na czas nieokreślony.

W przeciwieństwie do rozwiązania umowy za porozumieniem, rozwiązanie za wypowiedzeniem to jednostronne oświadczenie pracownika, które musi zostać złożone do pracodawcy lub osoby go reprezentującej.

Rozwiązując umowę o pracę należy liczyć się z określonym czasem wypowiedzenia, który zawarty jest w umowie.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą mieć ten czas, aby zapoznać się z taką sytuacją i odnieść się odpowiednio do tej decyzji.