Jak się prowadzi kartę podatkową?

Karta Podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymaga ona prowadzenia skomplikowanych ewidencji podatkowych, natomiast jest ona tylko dostępna dla właścicieli firm, którzy spełniają ściśle określone warunki.

Zatem warto wiedzieć jak się prowadzi kartę podatkową oraz kto może wybrać tę formę opodatkowania.

Warunkami korzystania z karty podatkowej:
- nie prowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej
- nie prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez małżonka
- nie korzystanie z usług osób zatrudnionych wyłącznie przez siebie
- nie wytwarzanie wyrobów objętych akcyzą
- funkcjonowanie na terenie Polski

Wielu przedsiębiorców nie wie jak się prowadzi kartę podatkową, a jest to bardzo łatwy proces polegający na comiesięcznym wpłacaniu ustalonej na początku stawki. Wpłat należy dokonywać najpóźniej do 7 dnia miesiąca, za poprzedni miesiąc.

Obowiązkiem podatnika jest także natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących przede wszystkim zatrudniania pracowników i prowadzonej działalności.

Wybierając kartę podatkową nie ma obowiązku prowadzenia księgowości ani składania tradycyjnej deklaracji PIT.