Jak wypełnić JPK_V7

Elektroniczne przekazywanie informacji o prowadzonej działalności jest znacznym ułatwieniem zarówno dla podatników jak również dla organów podatkowych, które otrzymują dane umożliwiające szybką weryfikacje nieprawidłowości. Ministerstwo Finansów każdego roku stara się wprowadzać rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo podatników oraz usprawnienie obowiązującego systemu podatkowego. Efektem wprowadzanych zmian podatkowych ma być uszczelnienie „luki podatkowej VAT”.

Jednym z rozwiązań wdrażanych w tym roku jest zastąpienie deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT jednym plikiem JPK_V7.

Nowa struktura pliku JPK zakłada konieczność wygenerowania dwóch części (ewidencyjnej oraz deklaracyjnej). Część ewidencyjna zawiera dane o sprzedaży i zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, a część deklaracyjna zawiera dotychczasowe pozycje wynikające z deklaracji VAT.

Jak wypełnić JPK_V7? Najlepiej zdecydować się na księgowość prowadzoną przez nasze biuro rachunkowe. W ramach współpracy pomożemy przygotować oraz złożyć JPK_VDEK w odpowiednim terminie oraz zgodnie z nową strukturą pliku.