Jak wysłać sprawozdanie finansowe?

W październiku 2018 rok w życie weszły zmiany dotyczące zasad sporządzania i składania sprawozdań finansowych. Od tego czasu w sieci pojawia się mnóstwo pytań o to jak wysłać sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

Po pierwsze, dokument ten należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w przeciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. Jeżeli rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tak jest w znacznej większości, wówczas sprawozdanie należy wysłać do 15 lipca.

Dokument należy sporządzić w formacie XML i przesłać do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Konieczne jest także zatwierdzenie go za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają konto w systemie S24 oraz ujawnili swój numer PESEL w eKRS sprawozdanie finansowe z działalności swojej spółki mogą złożyć zupełnie za darmo.

Prócz samego sprawozdania finansowego do US należy przekazać również:
- sprawozdanie z działalności spółki,
- uchwały zatwierdzające dane dokumenty,
- uchwały o podziale zysku,
- sprawozdanie biegłego rewidenta.