Jak wysłać sprawozdanie finansowe za 2019 rok?

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiając sytuację majątkową, finansową oraz dochodową firmy w danym roku obrotowym.

Przygotowanie sprawozdania finansowego może opierać się na podstawie przepisów polskiej ustawy o rachunkowości albo zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Sporządzanie sprawozdania finansowego to obowiązek kierownika jednostki, który musi wykonać nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Jak wysłać sprawozdanie finansowe za 2019 rok?
Po założeniu konta w systemie eKRS dokumenty finansowe możesz złożyć:
- do rejestru sądowego - jeżeli obowiązek sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych dotyczy podmiotu zarejestrowanego w KRS
- do Krajowej Administracji Skarbowej- jeżeli obowiązek składania sprawozdań dotyczy podmiotu nie zarejestrowanego w KRS

O tym jak wysłać sprawozdanie finansowe za 2019 rok możesz dowiedzieć się więcej od naszych doradców, którzy służą swoją pomocą oraz w razie potrzeby świadczą usługę składania sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy.