JPK_V7 nowy JPK_VAT

Do 25 listopada czynni podatnicy VAT zobowiązani są do przesłania nowego pliku JPK_V7 na nowych zasadach. Zmiany w zakresie rozliczania się z fiskusem zaczęły obowiązywać od października 2020 roku. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy nie powinni tego obowiązku zostawiać na ostatnią chwilę. Istotnie należy wspomnieć o tym, że już powinni zbierać informacje o dostawach szczególnych grup towarów i usług i procedurach specjalnych.

W związku z obowiązywaniem nowych przepisów deklaracja VAT została włączona do pliku JPK_V7. Obecnie JPK składa się z części:

- deklaracyjnej
- ewidencyjnej

Czynni podatnicy VAT muszą wykazać w deklaracji:

- zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
- pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Plik należy składać co miesiąc (nawet podatnicy, którzy do tej pory rozliczali się kwartalnie).

Podatnicy rozliczający się kwartalnie:

- zobowiązani są do wypełnienia w JPK za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału tylko część ewidencyjną,
- po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc i część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.