Kadry i płace

Prowadzenie swojej firmy, a co się z tym wiąże zatrudnianie pracowników, zmusza do ewidencjonowania ich pracy.
Dokumentacja kadrowo-płacowa stanowi podstawę do naliczania w przyszłości takich świadczeń jak renty i emerytury.
Bardzo istotne jest, aby dane akta prowadzone były w sposób rzetelny, chodzi tutaj przede wszystkim o terminowość, czytelność, a także autentyczność.
Znaczący jest również sposób oraz czas, w jaki są przechowywane. Przede wszystkim należy zabezpieczyć je przed zniszczeniami, uszkodzeniami, a także dostępem osób niepowołanych. Przetrzymywanie kadr i płac musi trwać minimum pięćdziesiąt lat. W tym celu opracowane zostały specjalne archiwa, umożliwiające gromadzenie powyższych danych.
Zapewniają one całkowite bezpieczeństwo, jak również porządek, który ciężko byłoby utrzymać magazynując tak olbrzymia ilość dokumentów w biurze.

Kadry i płace podlegają dokładnej rewizji podczas kontroli skarbowej.
Mając zatem na uwadze dobro własnych interesów i przyszłość swoich pracowników, ich prowadzenie warto powierzyć specjalistom.