Koronawirus a prawo pracy

Prawidłowe funkcjonowanie firm w obecnej sytuacji w kraju musi być poparte odpowiednimi przepisami prawa. Jak kształtuje się zależność koronawirus a prawo pracy? O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy, pracownicy oraz pracodawcy?

Pracodawca ma możliwość zlecenia pracy zdalnej, która umożliwia wypełnianie obowiązków z domu. To rozwiązanie zostało wprowadzone dzięki ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Poz. 374).

Kolejną zmianą jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres 14 dni, który przysługuje rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8. Zmiana wynika z postanowienia o zamknięciu wszelkich placówek oświatowych. Należy złożyć odpowiednie pismo płatnikowi, aby móc skorzystać z tego rozwiązania.

Nasze biuro rachunkowe oferuje porady księgowe i prawne dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy w zakresie interpretacji oraz zastosowania nowych przepisów prawnych wynikających z epidemii koronawirusa.