Koszty prowadzenia spółki

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do uiszczania pewnych należności. Oczywistym jest, że koszty prowadzenia spółki nie są takiej samej wysokości w każdym przypadku, ale wśród obowiązkowych płatności możemy wyróżnić:

- koszty operacyjne,
- zobowiązania podatkowe,
- koszty ubezpieczenia w ZUS.

Ustalane z góry i odprowadzane co miesiąc są: składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, chorobowe i na fundusz pracy. Jednak istnieją wyjątki, które zawarte są w przepisach. Forma opodatkowania zależna jest od uzyskiwanych przychodów, ale przedsiębiorca ma pewną swobodę w jej wyborze. Może zastosować w swojej firmie podatek liniowy, podatek według skali albo ryczałt. Podatek odprowadzany jest tylko wtedy kiedy spółka wykazuje jakiś przychód.

Zależne od specyfiki działalności są koszty operacyjne, ale za stałe uznać można:

- koszty wynajmu lokalu lub siedziby firmy,
- płatności za media,
- koszty korzystania z usług księgowych,
- opłaty związane z utrzymaniem samochodu.