KPiR

KPiR to Księga Przychodów i Rozchodów, której obowiązek prowadzenia mają osoby fizyczne oraz będący nimi właściciele działalności.

Sposób takiej ewidencji księgowej przeznaczony jest zatem dla:
- spółek cywilnych
- spółek jawnych
- spółek partnerskich
- jednoosobowych działalności gospodarczych
- agencji umów zlecenia
- osób duchownych
- osób zajmujących się działaniami produkcji rolnej
- armatorów zdefiniowanych

warunkiem jest jednak, aby przychody netto ze sprzedaży nie przekraczały 2 000 0000 euro.

Na podstawie wpisów sporządzanych w KPiR można określić zobowiązanie podatkowe, a także wyciągnąć wnioski o prowadzonej działalności

Prowadzenie KPiR to ewidencja przedstawiająca osiągane przychody i ponoszone rozchody, a wiąże się z tym to, że dostarcza przedsiębiorcy sporej ilości informacji o wydatkach i pozwala zestawić ze sobą poszczególne wartości, dzięki czemu jest bodźcem do zmian, które niekorzystnie wpływają na firmę.

Księgę można prowadzić zarówno w postaci tradycyjnej-papierowej, jak i za pomocą programów elektronicznych.

Forma księgowości zależna jest od przedsiębiorcy oraz osoby zajmującej się obsługą księgową jednostki.