Księgowość sp. z o.o.

Spółka z o.o. jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności w Polsce. Posiada wiele zalet, z których korzystają przedsiębiorcy. Jednym z plusów takiej działalności jest jej niski kapitał zakładowy, jak i ograniczona odpowiedzialność wspólników. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, więc ma obowiązek prowadzić tzw. pełną księgowość. Po zakończeniu roku, zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego, czyli - rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Księgowość sp. z o.o. jest dość skomplikowana. Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

Pełna księgowość obejmuje prowadzenie następujących elementów:
- dziennik,
- konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- zestawienie obrotów i sald,
- wykaz aktywów i pasywów.

Zalety pełnej księgowości:
- pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
- możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy finansowej,
- łatwy sposób kontroli finansowej,
- pokazuje jakie zmiany można wprowadzić w firmie.