Księgowość uproszczona i pełna różnice

Początkujący przedsiębiorcy podczas zakładania własnej firmy muszą określić typ prowadzonej księgowości. Nie w każdej formie prawnej działalności gospodarczej możliwe jest prowadzenie uproszczonej księgowości. Niejeden przedsiębiorca zastanawia się nad zagadnieniem “księgowość uproszczona i pełna różnice”.

Uproszczona księgowość służy przede wszystkim do wyliczania wysokości podatku. Można ją prowadzić w trzech formach - karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Uproszczona księgowość jest łatwa w prowadzeniu. Rozliczać się na jej zasadach mogą osoby fizyczne, spółki jawne oraz spółki cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży nie przekraczają określonej w przepisach kwoty. Powyżej tego limitu konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości. Pełna księgowość jest skomplikowanym i rozbudowanym systemem ewidencji każdej operacji gospodarczej. Ewidencji w księgach rachunkowych mogą dokonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.