Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe służą w firmach do prowadzenia pełnej księgowości. Są bardzo rozbudowanym systemem księgowości, a poprzez to ich prowadzenie jest bardzo trudne. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy prowadzą w ten sposób księgowość, najczęściej korzystają z usług biura rachunkowego.

Księgi rachunkowe w porównaniu to innych systemów prowadzenia księgowości są znacznie bardziej rozbudowaną ewidencją. Składają się na nią następujące elementy:
- dziennik, służący do ewidencji operacji gospodarczych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie,
- konta księgi głównej, na których ewidencjonuje się operacje gospodarcze,
- konta księgi pomocniczej, stanowiące dodatkową ewidencję operacji gospodarczych,
- zestawienia sald i obrotów na kontach księgowych,
- wykazu aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe są trudne do prowadzenia, lecz nie stanowią tylko wady. Dokładna ewidencja księgowa pozwala lepiej kontrolować sytuację finansową, a poprzez to zarządzać jeszcze lepiej przedsiębiorstwom. Prowadzenie księgowości chociaż jest obowiązkiem, nie zawsze musi stanowić wadę.