Księgowanie zaległej faktury

Prowadzenie własnej firmy związane jest z wieloma obowiązkami księgowymi, które muszą zostać wypełnione we właściwym czasie. Zdarza się, że niektóre faktury kosztowe zostaną pominięte lub dostarczone po terminie wyliczeń podatkowych. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy możliwe jest księgowanie zaległej faktury?

Ogólna zasada mówi, że podatnicy prowadzący KPiR za za dzień poniesienia kosztu powinni przyjąć datę wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu, który stanowi podstawę do zaksięgowania tego kosztu.

W przypadku podatku VAT prawo do odliczenia VAT przysługuje przede wszystkim w okresie, w którym dla danej transakcji powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w okresie, w którym otrzymano dokument uprawniający do odliczenia VAT (fakturę).

Gdy podatek VAT nie został odliczony zgodnie z podanymi powyżej zasadami, możliwe jest jego rozliczenie także w deklaracji za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie, prawo do odliczenia VAT przysługuje mu także w dwóch kolejnych miesiącach; jeśli rozliczenie jest kwartalne – odliczenia można dokonać w ciągu dwóch następnych kwartałów. Istnieje możliwość odliczenia podatku w drodze korekty w ciągu 5 lat od roku, w którym powstało prawo do odliczenia.