Księgowość

Księgowość jest podstawowym elementem składowym w rachunkowości, stanowiąc jej część rejestracyjną. Księgowość polega na ewidencjonowaniu wszystkich zaistniałych w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym i ilościowym. Zdarzenia te muszą zostać odpowiednio udokumentowane, gdyż powodują zmiany w majątku jednostki gospodarczej i źródłach jego pochodzenia.

Polskie firmy mają trzy możliwości prowadzenia księgowości:
- samodzielne prowadzenie księgowości, które jest rozwiązaniem przeznaczonym dla firm rozliczających się z KPiR, które nie przeprowadzają transakcji oraz nie zatrudniają pracowników,
- skorzystanie z usług biura rachunkowego, które polecane jest ze względu na to, iż pozwala zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy,
- zatrudnienie księgowej na etat, które polecane jest większym firmom, a szczególnie tym, które prowadzą pełną księgowość oraz zatrudniają pracowników.