Księgowość finansowa

Rachunkowość dzieli się na kilka rodzajów: rachunkowość zarządczą, bankową, podatkową oraz najbardziej znaną pośród przedsiębiorców - rachunkowość finansową.

Księgowość finansowa ma za zadanie określanie sytuacji finansowo-majątkowej jednostki gospodarczej oraz jej wyniku z prowadzonej działalności. W tym celu w tej odmianie rachunkowości rozróżnia się aktywa czyli majątek przedsiębiorstwa oraz pasywa czyli źródła finansowania majątku.

Księgowość finansowa może być prowadzona na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest pełna księgowość finansowa prowadzona w formie księgi rachunkowej, zwanej także księgą handlową. Do jej prowadzenia zobowiązanie są osoby prawne (w tym spółki z o.o. i akcyjne), spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe oraz pozostałe spółki, od momentu przekroczenia limitu księgowego.

Drugą odmianą rachunkowości finansowej jest księgowość uproszczona. Jej celem jest uproszczenie naliczenia podatku dochodowego z prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie pojedynczych zapisów wybranych zasobów lub wyników. Do jej prowadzenia uprawnione są spółki jawne, partnerskie oraz cywilne do czasu nie przekroczenia limitu księgowego.