Księgowość uproszczona

Niejednokrotnie prowadzenie księgowości stwarza przedsiębiorcom spore utrudnienia. Księgowość może być bardzo rozbudowanym systemem, co sprawia kierownikom firm znacznie większe obowiązki. Jednak księgowość może być też prowadzona znacznie prościej pod warunkiem, że przedsiębiorstwo spełnia wszelkie wymogi prawne. Księgowość uproszczona prowadzona może być przez jednoosobowych przedsiębiorców, a także spółki jawne, cywilne oraz partnerskie. Nie mogą oni jednak przekroczyć limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli tak się stanie również one muszą prowadzić pełną księgowość.

Księgowość uproszczona może być prowadzona na kilka sposobów. Wybór pomiędzy nimi również bywa utrudniony. Wszyscy uprawnieni do prowadzenia uproszczonych metod rachunkowości mogą korzystać z KPiR, czyli księgi przychodów i rozchodów. Z pozostałych form jakimi są ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa, korzystać mogą tylko wybrani. Możliwość rozliczania się z urzędem na podstawie karty podatkowej czy ryczałtu jest możliwe po wcześniejszym spełnieniu wszystkich wymogów narzucanych przez prawo oraz złożeniu odpowiedniego zawiadomienia w Urzędzie Skarbowym.