Kto musi mieć pozwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest posiadanie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy.

W pozwoleniu na pracę wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, która ma być wykonywana.

Kto musi mieć pozwolenie na pracę?

Zatrudnienie na podstawie zezwolenia na pracę może podjąć cudzoziemiec z krajów spoza UE legalnie przebywający w Polsce na podstawie:
- wizy,
- wizy Schengen lub innego dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
- zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
- w ruchu bezwizowym,

Wszystkim, którzy potrzebują zezwolenia na pracę oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz złożeniu ich w odpowiednich urzędach. Z naszą pomocą w krótkim czasie uda się pozyskać pozwolenie na pracę. Zapraszamy do współpracy z doświadczonym gronem ekspertów, którzy od wielu lat pomagają cudzoziemcom prowadzić biznes w Polsce oraz podejmować pracę na terenie RP.