Likwidacja spółki a VAT

Mając zamiar zamknąć spółkę, która jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta z odliczeń z tego tytułu, likwidatorzy muszą liczyć się z tym, że wybrane towary podczas tego procesu zostaną ponownie opodatkowane.

Likwidacja spółki, która posiada:
- towary własnej produkcji, oraz te, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy
- środki trwałe,
z których obniżono kwotę podatku w trakcie likwidacji działalności spółki, muszą zostać opodatkowane.

Jest to możliwe tylko i wyłącznie w przypadku podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Likwidacja spółki a VAT - czy jest on utrudnieniem?
Można rzec, że tak, ponieważ zobowiązuje podatnika do finalnych płatności.

Podsumowując, spółka będąca podatnikiem VAT, która w trakcie zamykania działalności posiada na stanie ruchomości, środki trwałe i komponenty w spółce, jest zobowiązana do wykazania wszystkich wymienionych towarów w spisie z natury, a w konsekwencji zapłacenia od nich podatku od towarów i usług.

Proces likwidacji nie jest jednak sprawą prostą i formalności z tym związane warto skonsultować z profesjonalistami, którzy znają procedury likwidacji spółki.