Likwidacja spółki po zawieszeniu

Czasami na drodze właścicieli spółki ujawniają się problemy, z którymi nie są oni w stanie poradzić. Niemożność pozyskania klientów, losowe zdarzenia, nietrafione przedsięwzięcie. W przypadku takich sytuacji, na przejściowe problemy dobrym rozwiązaniem może okazać się zawieszenie działalności spółki.

Zawieszenie spółki może jednak trwać jedynie 24 miesiące.

Likwidacja spółki po zawieszeniu ?

Wznowienie działalności na potrzeby likwidacji spółki nie jest konieczne. Trzeba natomiast dokonać szeregu formalności w określonych przez przepisy terminach. Podczas procedury zawieszenie działalności przedsiębiorca zostaje wykreślony z ubezpieczeń ZUS, dlatego likwidacja spółki po zawieszeniu nie wymaga ponownego wykreślenia.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy to podczas likwidacji spółki, która jest zawieszona i rozlicza się na zasadzie księgi przychodów i rozchodów, konieczne jest sporządzenie spisu z natury dla celów PIT oraz wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej.