Firmowa rachunkowość

Prowadzenie rachunkowości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jest on zobowiązany do prowadzenia ewidencji przeprowadzonych zdarzeń gospodarczych, a następnie rozliczenia się na ich podstawie z państwem. Kwestia ta niestety jest bardzo problematyczna, gdyż wymaga nieustannego śledzenia zmian zachodzących w przepisach prawnych, skrupulatnego wyliczenia należności podatkowych oraz terminowego składania wszelkich wniosków, formularzy, deklaracji i innych wymaganych dokumentów.

Rozliczenia kadrowe

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązki wynikające z tego faktu. Rozliczenia kadrowe nie należą do prostych czynności, z którymi każdy przedsiębiorca jest w stanie sobie poradzić samodzielnie. Prowadzenie kadr zgodnie z obowiązującym prawem wymaga wiedzy na temat obowiązujących przepisów oraz umiejętności korzystania ze specjalistycznych programów. Coraz częściej zdarza się, że właściciele firm zlecają rozliczenia kadrowe specjalistom zewnętrznym. Umożliwia to przedsiębiorcom skoncentrować swoją uwagę na zarządzaniu działalnością.

Strony