PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Jeśli chcą Państwo poszerzyć swoją wiedzę i być na bieżąco z nowymi przepisami zapraszamy do czytania publikacji naszych ekspertów.Sporządzanie analiz finansowych

Sporządzanie analiz finansowych pozwala na podsumowanie osiągniętych wyników przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie odpowiednich wyliczeń na podstawie posiadanych danych finansowych umożliwia wyciągnięcie odpowiednich wniosków, które będą pomocne w podejmowaniu różnych decyzji strategicznych. Podstawą do wykonania takiej analizy jest sprawozdanie finansowe podmiotu gospodarczego. Dzięki danym jakie zawarte zostały w bilansie, rachunku zysków i start, rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwo ma możliwość obliczenia wskaźników finansowych.

Rozliczanie podatku CIT

Rozliczanie podatku CIT należy wykonać po zakończeniu roku podatkowego. Zeznanie należy złożyć na właściwym urzędowym wzorze - CIT-8. W trakcie trwania roku podatkowego podatnicy zobowiązani są do obliczania i zapłaty zaliczek na podatek. Zaliczki są płacone miesięcznie lub kwartalnie.

Rozliczenie podatku CIT musi zostać dokonane w terminie określonym w ustawie, czyli do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który składne jest zeznanie.

Strony